آرارات کمپانی
۲۹ام بهمن ۱۳۹۶ کمپانی سرگرمی

به گزارش صبحانه، به نقل از بانک مرکزی در راستای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، اقداماتی را در خصوص تعاونی های اعتبار منحله ثامن الحجج، افضل‌توس، وحدت و تشکیلات منحله البرزایرانیان  به انجام رسانده است که گزارش تفصیلی  این اقدامات به همراه پاسخ سوالات احتمالی مخاطبان منتشر می شود.

تعاونی اعتبار منحله ثامن‌الحجج

• به دنبال بروز مشکلات ناشی از فعالیت غیر مجاز تعاونی اعتبار ثامن الحجج، برنامه تعیین تکلیف سپرده‌های تعاونی مزبور در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

• براساس برنامه مصوب، بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران تعاونی فوق به شرح زیر است:

الف: پرداخت مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال به هریک از سپرده‌گذاران در مرحله اول

ب: پرداخت سپرده‌های یک، دو و سه میلیارد ریالی طبق برنامه تعیین شده زیر

ب-۱: تعیین تکلیف سپرده‌های تا یک میلیارد ریال از تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۲۰

ب-۲: تعیین تکلیف سپرده‌های تا دو میلیارد ریال از تاریخ ۱۳۹۵.۰۷.۱۷

ب-۳: تعیین تکلیف سپرده‌های تا سه میلیارد ریال از تاریخ ۱۳۹۵.۰۷.۲۷

ج: تعیین تکلیف سه میلیارد ریال از سپرده اشخاصی که سپرده آن‌ها بالاتر از سه میلیارد ریال بوده از تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۳

• وجوه تعهدشده آن‌دسته از سپرده‌گذاران تعاونی که تاکنون نسبت به تعیین تکلیف و انتقال سپرده‌های خود به بانک پارسیان اقدام کرده اند و تاریخ تعهدنامه ایشان (موعد دریافت سپرده آن‌ها) تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷ است از تاریخ ۱۴ بهمن سال جاری در بانک پارسیان قابل پرداخت می‌باشد.

• باتوجه به عدم نقدشوندگی دارایی‌های تعاونی یادشده، با تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی، حدود ۹۹ درصد از سپرده‌گذاران تعاونی تعیین تکلیف گردیده‌اند.

به طور خلاصه اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی تعاونی مزبور به شرح جدول زیر است.

پیدا و پنهان موسسات اعتباری غیرمجاز

تعاونی اعتبار منحله افضل‌توس (درحال تصفیه)

• در پی معضل نشات گرفته از فعالیت  غیرمجاز تعاونی اعتبار منحله افضل توس، مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار مزبور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک آینده واگذار شد.

• نظر به عدم نقدشوندگی دارایی‌های تعاونی مذکور، با تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی، حدود ۹۹ درصد تعداد سپرده‌گذاران تعاونی یادشده تصفیه حساب شده‌اند.

• در همین راستا پس از بازپرداخت سپرده‌های تا سقف ۳۰ میلیون ریال تعاونی غیر مجاز افضل‌توس در مرحله نخست، با مساعدت بانک مرکزی  تمام سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد ریال تصفیه حساب و به هر سپرده گذار بالاتر از یک میلیارد ریال نیز تا یک میلیارد ریال پرداخت شده است.

• شایان‌ذکر است نرخ سود نامتعارف سپرده‌ها از زمان افتتاح حساب تا تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۱ به ۱۵ درصد تعدیل شد و سودهای سپرده کمتر از ۱۵ درصد در بازه زمانی یادشده، مطابق قرارداد به قوت خود باقی هستند.   

اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی تعاونی مزبور به شرح جدول  زیر است.

پیدا و پنهان موسسات اعتباری غیرمجاز

*به هریک از ۴،۳۲۵ نفر سپرده گذار باقیمانده مبلغ تا یک میلیارد ریال به صورت علی الحساب پرداخت شده است.

درخصوص باقیمانده سپرده گذاران در صورت شناسایی دارائی های جدید، نسبت به ارزیابی آنها و متناسب با آن پرداخت به سپرده گذاران باقیمانده انجام خواهد شد.

در ادامه به پاسخ اهم سوالات اشاره می‌شود:

۱. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که مدارک مربوط به سپرده خود، منجمله دفترچه حساب را مفقود  کرده اند:

پاسخ: بانک آینده پس از کنترل منشاء واریز سپرده و اخذ سفته (معادل مبلغ قابل پرداخت به مشتری) نسبت به پرداخت وجه سپرده طبق قاعده جاری اقدام می کند.

۲. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که بخشی از موجودی حساب ایشان توسط تعاونی منحله مسدود شده است؛

پاسخ: بانک آینده موضوع را بررسی و براساس مستندات و اطلاعات اقدام لازم را به‌عمل می‌آورد.

۳. درخصوص مطالبات سایر اشخاص از تعاونی منحله که در سرفصل بستانکاران ثبت  شده و بلاتکلیف می‌باشند؛

پاسخ: بانک آینده پس از بررسی اسناد مثبته و اطمینان از وجود بدهی، اقدامات لازم را برای پرداخت بدهی‌ها طبق روال پرداخت سپرده‌ها صورت می‌دهد.

۴. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که مشخصات ثبتی آن‌ها با آنچه در سیستم ثبت شده دارای مغایرت می‌باشد؛

پاسخ: بانک آینده پس از بررسی‌های لازم و رفع مغایرت، اقدامات لازم را طبق روال پرداخت سپرده‌ها انجام می‌دهد.

۵. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که صاحب حساب فوت  شده است؛

پاسخ: بانک آینده مطابق قوانین اقدام می کند.

۶. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که از اتباع بیگانه می‌باشند؛

پاسخ: درصورت احراز هویت مشتری و حصول اطمینان از سپرده‌گذار بودن ایشان، عدم انجام اقدامات متقلبانه و عدم پولشویی،‌ بانک آینده طبق قوانین و مقررات جاری مربوط به اتباع بیگانه اقدام  می کند.

۷. درخصوص حساب‌های مربوط به نیروی انسانی تعاونی اعتبار منحله؛

پاسخ: بانک آینده پس از حصول اطمینان از متعارف بودن حقوق و صحیح بودن منشاء واریزی وجوه به حساب پرسنل، طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام  می کند.

۸. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که دارای سپرده مدت دار به صورت پرداخت سود در سررسید می‌باشند؛

پاسخ: بانک آینده سود سپرده ایشان را تا تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۱ تعدیل و محاسبه و طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام می کند.

۹. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که از تعاونی منحله تسهیلات دریافت نموده‌ و بدهی ایشان سررسید نگردیده و متقاضی تصفیه بدهی و دریافت سپرده می‌باشند؛

پاسخ: بانک آینده پس از کسر سود سال‌های آتی تسهیلات از بدهی مشتری، نسبت به تعدیل و تصفیه حساب با مشتری طبق قاعده جاری اقدام  می کند.

۱۰. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که سپرده آن‌ها وثیقه تسهیلات قرار گرفته است؛

پاسخ: با درخواست مشتری، بانک آینده پس از کسر سود سال‌های آتی تسهیلات از بدهی مشتری، نسبت به تعدیل و تصفیه حساب با مشتری طبق قاعده جاری اقدام می کند.

۱۱. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که اقدام به خرد کرد حساب سپرده خود  کرده اند.

پاسخ: بانک آینده پس از تجمیع حساب سپرده، طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام می کند.

تعاونی اعتبار منحله وحدت (درحال تصفیه)

• به دنبال چالش ایجاد شده ناشی از فعالیت غیرمجاز تعاونی اعتبار وحدت (موسوم به آرمان) و عدم امکان بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران خود  مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی وحدت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موسسه اعتباری ملل واگذار شد.

• نظر به عدم نقدشوندگی دارایی‌های شناسایی شده، با تخصیص خط اعتباری توسط بانک‌مرکزی، با حدود ۹۸ درصد تعداد سپرده‌گذاران تعاونی تصفیه حساب به‌ عمل آمده است.

• درهمین راستا با مساعدت بانک مرکزی، پس از بازپرداخت سپرده‌های تا سقف ۳۰ میلیون ریال تعاونی غیر مجاز وحدت در مرحله نخست، سپرده‌های تا سقف یک میلیارد ریال تعیین تکلیف و به هر سپرده‌گذار بالاتر از یک میلیارد ریال نیز یک میلیارد ریال پرداخت شده است.

• شایان‌ذکر است نرخ سود نامتعارف سپرده‌ها از زمان افتتاح حساب تا تاریخ ۱۳۹۶.۵.۱۱ به ۱۵ درصد تعدیل شد و سودهای سپرده کمتر از ۱۵ درصد در بازه زمانی یادشده، مطابق قرارداد به قوت خود باقی هستند.   

اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی تعاونی مزبور به شرح جدول زیر است.

پیدا و پنهان موسسات اعتباری غیرمجاز

*به هریک از ۹،۷۳۳ نفر سپرده گذار باقیمانده مبلغ تا یک میلیارد ریال به صورت علی الحساب پرداخت شده است.

درخصوص باقیمانده سپرده گذاران در صورت شناسایی دارائی های جدید، نسبت به ارزیابی آنها و متناسب با آن پرداخت به سپرده گذاران باقیمانده انجام خواهد شد.

در ادامه به پاسخ اهم سوالات اشاره می‌شود:

۱. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که مدارک مربوط به سپرده خود، منجمله دفترچه حساب را مفقود  کرده اند؛

پاسخ: موسسه اعتباری ملل پس از کنترل منشاء واریز سپرده و اخذ سفته (معادل مبلغ قابل پرداخت به مشتری) نسبت به پرداخت وجه سپرده طبق قاعده جاری اقدام  می کند.

۲. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که بخشی از موجودی حساب ایشان توسط تعاونی منحله مسدود شده است؛

پاسخ: موسسه اعتباری ملل موضوع را بررسی و براساس مستندات و اطلاعات، اقدام لازم را به‌عمل می‌آورد.

۳. درخصوص مطالبات سایر اشخاص از تعاونی منحله که در سرفصل بستانکاران ثبت شده و بلاتکلیف می‌باشند؛

پاسخ: موسسه اعتباری ملل پس از بررسی اسناد مثبته و اطمینان از وجود بدهی، اقدامات لازم را برای پرداخت بدهی‌ها طبق روال پرداخت سپرده‌ها صورت می‌دهد.

۴. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که مشخصات ثبتی آن‌ها با آنچه در سیستم تعاونی ثبت شده دارای مغایرت می‌باشد؛

پاسخ: موسسه اعتباری ملل پس از بررسی‌های لازم و رفع مغایرت، اقدامات لازم را طبق روال پرداخت سپرده‌ها انجام می‌دهد.

۵. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که صاحب حساب فوت  شده است؛

پاسخ: موسسه اعتباری ملل مطابق قوانین اقدام  می کند.

۶. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که از اتباع بیگانه می‌باشند؛

پاسخ: درصورت احراز هویت مشتری و حصول اطمینان از سپرده‌گذار بودن ایشان، عدم انجام اقدامات متقلبانه و عدم پولشویی،‌ موسسه اعتباری ملل طبق قوانین و مقررات جاری مربوط به اتباع بیگانه اقدام می کند.

۷. درخصوص حساب‌های مربوط به نیروی انسانی تعاونی اعتبار منحله؛

پاسخ: موسسه اعتباری ملل پس از حصول اطمینان از متعارف بودن حقوق و صحیح بودن منشاء واریزی وجوه به حساب پرسنل، طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام  می کند.

۸. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که دارای سپرده مدت دار به صورت پرداخت سود در سررسید می‌باشند؛

پاسخ: موسسه اعتباری ملل سود سپرده ایشان را تا تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۱ تعدیل و محاسبه و طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام  می کند.

۹. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که از تعاونی منحله تسهیلات دریافت  کرده و بدهی ایشان سررسید نگردیده و متقاضی تصفیه بدهی و دریافت سپرده می‌باشند؛

پاسخ: موسسه اعتباری ملل پس از کسر سود سال‌های آتی تسهیلات از بدهی مشتری، نسبت به تعدیل و تصفیه حساب با مشتری طبق قاعده جاری اقدام  می کند.

۱۰. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که سپرده آن‌ها وثیقه تسهیلات قرار گرفته است؛

پاسخ: با درخواست مشتری، موسسه اعتباری ملل پس از کسر سود سال‌های آتی تسهیلات از بدهی مشتری، نسبت به تعدیل و تصفیه حساب با مشتری طبق قاعده جاری اقدام می کند.

 ۱۱. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که اقدام به خرد کرد حساب سپرده خود  کرده اند.

پاسخ: موسسه اعتباری ملل پس از تجمیع حساب سپرده، طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام می کند.

تشکیلات منحله البرزایرانیان (درحال تصفیه)

• پس از عدم توانایی تشکیلات البرزایرانیان (موسوم به آرمان) نسبت به ایفای تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران، مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تشکیلات البرز ایرانیان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک تجارت واگذار شد.

• نظر به عدم نقدشوندگی دارایی‌های تعاونی مذکور با تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی، حدود ۹۷ درصد از تعداد سپرده‌گذاران تعاونی تاکنون تصفیه حساب شده‌اند.

• برهمین اساس پرداخت سپرده‌های تا سقف یک میلیارد ریال و همچنین پرداخت یک میلیارد ریال به هر سپرده‌گذار دارای سپرده‌ بیش از یک میلیارد ریال صورت گرفت است.

• شایان‌ذکر است نرخ سود نامتعارف سپرده‌ها از زمان افتتاح حساب تا تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۱ به ۱۵ درصد تعدیل شد و سودهای سپرده کمتر از ۱۵ درصد در بازه زمانی یادشده، مطابق قرارداد به قوت خود باقی هستند.   

بطور خلاصه اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی تعاونی مزبور به شرح جدول ذیل می‌باشد.

 پیدا و پنهان موسسات اعتباری غیرمجاز

*به هریک از ۱،۵۲۱ نفر سپرده گذار باقیمانده مبلغ تا یک میلیارد ریال به صورت علی الحساب پرداخت شده است.

درخصوص باقیمانده سپرده گذاران در صورت شناسایی دارائی های جدید، نسبت به ارزیابی آنها و متناسب با آن پرداخت به سپرده گذاران باقیمانده انجام خواهد شد.

در ادامه به پاسخ اهم سوالات اشاره می‌شود:

۱. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که مدارک مربوط به سپرده خود، منجمله دفترچه حساب را مفقود  کرده اند؛

پاسخ: بانک تجارت پس از کنترل منشاء واریز سپرده و اخذ سفته (معادل مبلغ قابل پرداخت به مشتری) نسبت به پرداخت وجه سپرده طبق قاعده جاری اقدام می کند.

۲. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که بخشی از موجودی حساب ایشان توسط تعاونی منحله مسدود شده است؛

پاسخ: بانک تجارت موضوع را بررسی و براساس مستندات و اطلاعات، اقدام لازم را به‌عمل می‌آورد.

۳. درخصوص مطالبات سایر اشخاص از تعاونی منحله که در سرفصل بستانکاران ثبت شده و بلاتکلیف می‌باشند؛

پاسخ: بانک تجارت پس از بررسی اسناد مثبته و اطمینان از وجود بدهی، اقدامات لازم را برای پرداخت بدهی‌ها طبق روال پرداخت سپرده‌ها صورت می‌دهد.

۴. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که مشخصات ثبتی آن‌ها با آنچه در سیستم تعاونی ثبت شده دارای مغایرت می‌باشد؛

پاسخ: بانک تجارت پس از بررسی‌های لازم و رفع مغایرت، اقدامات لازم را طبق روال پرداخت سپرده‌ها انجام می‌دهد.

۵. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که صاحب حساب فوت شده است؛

پاسخ: بانک تجارت مطابق قوانین اقدام می کند.

۶. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که از اتباع بیگانه می‌باشند؛

پاسخ: درصورت احراز هویت مشتری و حصول اطمینان از سپرده‌گذار بودن ایشان، عدم انجام اقدامات متقلبانه و عدم پولشویی،‌ بانک تجارت طبق قوانین و مقررات جاری مربوط به اتباع بیگانه اقدام  می کند.

۷. درخصوص حساب‌های مربوط به نیروی انسانی تعاونی اعتبار منحله؛

پاسخ: بانک تجارت پس از حصول اطمینان از متعارف بودن حقوق و صحیح بودن منشاء واریزی وجوه به حساب پرسنل، طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام می کند.

۸. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که دارای سپرده مدت دار به صورت پرداخت سود در سررسید می‌باشند؛

پاسخ: بانک تجارت سود سپرده ایشان را تا تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۱ تعدیل و محاسبه و طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام می کند.

۹. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که از تعاونی منحله تسهیلات دریافت نموده‌ و بدهی ایشان سررسید نگردیده و متقاضی تصفیه بدهی و دریافت سپرده می‌باشند؛

پاسخ: بانک تجارت پس از کسر سود سال‌های آتی تسهیلات از بدهی مشتری، نسبت به تعدیل و تصفیه حساب با مشتری طبق قاعده جاری اقدام می کند.

۱۰. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که سپرده آن‌ها وثیقه تسهیلات قرار گرفته است؛

پاسخ: با درخواست مشتری، بانک تجارت پس از کسر سود سال‌های آتی تسهیلات از بدهی مشتری، نسبت به تعدیل و تصفیه حساب با مشتری طبق قاعده جاری اقدام می کند.

۱۱. درخصوص آن‌دسته از مشتریانی که اقدام به خرد کرد حساب سپرده خود کرده اند.

پاسخ: بانک تجارت پس از تجمیع حساب سپرده، طبق قاعده جاری تصفیه با سپرده‌گذاران اقدام می کند./مهر

۲۹ام بهمن ۱۳۹۶ کمپانی سرگرمی

دوران بارداری یک دوران خاص برای تمامی خانم ها میباشد و حساسیت های خودش را دارد . یکی از ناراحتی هایی که ممکن است برای خانم های باردار پیش بیاید پس از زایمان است . اخیرا پژوهشی در این مورد صورت گرفته که اهمیت زمان زایمان را نشان میدهد . این پژوهش نشان می‌دهد زنانی که در فصل‌های بهار و زمستان زایمان می‌کنند ، کمتر به baby blues یا همان افسردگی پس از زایمان دچار می‌شوند . در این بخش با موضوع زنانی که در زمستان زایمان می‌کنند افسردگی نمی‌گیرند ، در خدمت شما هستیم .

زنانی که در زمستان زایمان می‌کنند افسردگی نمی‌گیرند

زمستان ممکن است برای اغلب افراد دلگیر باشد اما برای کسانی که به تازگی مادر شده‌اند ، روزهای زمستانی که در آن هوا زودتر تاریک می‌شود می‌تواند دارای مزایای زیادی باشد و خطر ابتلا به افسردگی پس از زایمان را کاهش دهد . محققان معتقدند که در هوای سرد به دلیل تاریک شدن زودتر هوا احتمال جمع شدن دوستان و خانواده به دور هم بسیار بیشتر بوده که این امر از نظر روانشناسی می‌تواند کمک کننده باشد .

در مقابل ، مشغله‌های اجتماعی اغلب در ماه‌های تابستان به اوج خود می‌رسند که این امر باعث می‌شود تا زنانی که به تازگی مادر شدن را تجربه کرده‌اند دچار احساس تنها ماندن و یا گرفتار شدن در خانه بشوند . محققان در این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل خاصی هستند که بر بروز افسردگی پس از زایمان تاثیر می‌گذارند .

آنها در این پژوهش دریافتند مادرانی که در زمستان زایمان می‌کنند احساس بهتری دارند زیرا تعطیلات زمستانی برای آنها بسیار لذت بخش بوده و می‌توانند در محیط خانه به مسائل مربوط به کودک بپردازند . از طرفی ، افسردگی بعد از زایمان به ویتامین D مرتبط دانسته می‌شود زیرا ذخیره آن ممکن است در چند ماه بدون مصرف مکمل و یا نبود نور خورشید به میزان کافی ، کاهش یابد .

محققان همچنین دریافتند که عوامل دیگری که بر افسردگی پس از زایمان تاثیر دارند زایمان زودرس و چاقی فرد است . افرادی که زودتر از موعد مقرر زایمان می‌کنند یا افرادی که از اضافه وزن رنج می‌برند نیز در معرض ابتلا به افسردگی پس از زایمان قرار دارند . حداقل ۱۰ درصد از زنان بعد از زایمان ، میزانی از اضطراب یا افسردگی را تجربه می‌کنند .

از نشانه‌های این اختلال می‌توان به اضطراب، تحریک‌پذیری و بی‌قراری، اندوه، بی‌خوابی، احساس نگرانی بیش از حد، عدم تمرکز، گیجی، از دست دادن اشتها، خستگی و گریه کردن اشاره کرد . این گروه برای انجام پژوهش خود، داده‌های مرتبط با ۲۰۱۶۹ زن که از ژوئن ۲۰۱۵ تا اوت ۲۰۱۷ زایمان کرده بودند ، را مورد بررسی قرار دادند . از مجموع این افراد، ۸۱۷ نفر (۴/۱ درصد) مبتلا به افسردگی پس از زایمان بودند .

آنها به این نتیجه رسیدند که حمایت روانی اطرافیان و حضور آنها در کنار فردی که به تازگی زایمان کرده می‌تواند از عوامل تاثیرگذار در عدم ابتلا به افسردگی پس از زایمان در فصل زمستان باشد .

۲۹ام بهمن ۱۳۹۶ کمپانی سرگرمی

مدیرکل فدراسیون اتحادیه‌های صنایع غذایی ایران گفت: ایران درحال مذاکره با روسیه بر سر یک قرارداد واردات گندم است که به این کشور اجازه خواهد داد صادرات آرد به عراق را افزایش دهد.

مدیرکل فدراسیون اتحادیه‌های صنایع غذایی ایران گفت: ایران درحال مذاکره با روسیه بر سر یک قرارداد واردات گندم است که به این کشور اجازه خواهد داد صادرات آرد به عراق را افزایش دهد.

به گزارش آرارات کمپانی، مدیرکل فدراسیون اتحادیه‌های صنایع غذایی ایران به رویترز گفته، ایران درحال مذاکره با روسیه بر سر یک قرارداد واردات گندم است که به این کشور اجازه خواهد داد صادرات آرد به عراق را افزایش دهد.

موضوع این قرارداد واردات ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تن گندم روسی توسط کارخانجات خصوصی تولید آرد است که قرار است گندم وارداتی را تبدیل به آرد صادراتی کنند.

کاوه زرگران، گفت، مذاکرات در جریان است و وی انتظار دارد این قرارداد در طی یکی دو ماه آینده نهایی شود.

وی افزود: «هفته گذشته ما برای مذاکره در مورد این مسئله در مسکو بودیم و پس از اتمام این مذاکرات، طی چند ماه کار را شروع خواهیم کرد؛ مشکل مالی حل نشده چندانی نداریم».

کارخانجات خصوصی تولید آرد در ایران مجاز به استفاده از گندم داخلی برای تولید آرد صادراتی نیستند.

روسیه که از بزرگترین صادرکنندگان گندم جهان به‌شمار می‌رود، دارای عرضه‌کنندگان گندم فراوانی است که در انتظار انعقاد این قرار داد هستند. زرگران افزود: «آن‌ها درحال مذاکره با بخش خصوصی ایران هستند».

ایران سال گذشته بخشی از گندم دورم تولید داخل خود را به کشورهای عمان، ایتالیا و عراق صادر کرد، اما به گفته زرگران این روندی نیست که ما انتظار رشد آن را داشته باشیم.

وی افزود: «سیاست ما صادرات نیست، بلکه سیاست اصلی رسیدن به خودکفایی است».

 

منبع: تسنیم

۲۹ام بهمن ۱۳۹۶ کمپانی سرگرمی

اکبر محمودی

شتابــزده و غير‌كارشناسي عمل كردن شهرداري در به كرسي نشا‌ندن طرح جديد ترافيك سبب شد تا اين طرح در كمتر از چند‌ماه به سرعت البته با تغييرات زياد به تصويب دستگاه‌هاي متولي برسد. حالا معاون فرمانداري خبر داده كه طرح جديد مغاير با قانون است و اگر ايرادات اساسي آن در مدت زمان ۱۰ روزه رفع نشود، اين طرح لغو خواهد شد. 

طرح جديد ترافيك با عجله و با لابي‌گري بدون فراهم كردن زير‌ساخت‌ها و به‌رغم مخالفت‌هاي كارشناسان با اصرار شهرداري به تصويب رسيده است. 

هرچند طرح جديد در شوراي عالي ترافيك و شوراي شهر تهران مصوب شده، اما همچنان پليس مي‌گويد تا زير‌ساخت‌ها فراهم نشود، اين طرح اجرايي نخواهد شد. در اين خصوص، سردار محمدرضا مهماندار، درباره درباره طرح ترافيك ٩٧ گفت: اين طرح نسبت به سال ٩٦ به‌جز شيوه پرداخت و مبلغ آن تغييرات اساسي ندارد. رئيس پليس راهور تهران با بيان اينكه طرح پيشنهادي شهرداري با الزامات ناجا تعديل شد، افزود: براين‌اساس طرح ترافيك پيشنهادي شهرداري با سه الزام ناجا، يعني عدم افزايش آلودگي هوا، ترافيك و فشار مضاعف بر مردم تعديل شد و به ‌اين ‌ترتيب سقف مجوزهاي طرح ترافيك روزانه از ١٢٩‌هزار مورد به ١٠٣‌هزار مورد كاهش يافت. وي تأكيد كرد: تا‌ زماني ‌كه شهرداري تهران زيرساخت‌هاي طرح ترافيك جديد مانند دوربين‌هاي خروجي طرح را نصب نكند، اين طرح اجراشدني نيست؛ چراكه شيوه جديد پرداخت بر مبناي زمان ورود و خروج در اين طرح است. رئيس پليس راهور تهران با اشاره به اينكه تاكنون هيچ دوربيني براي اين كار نصب نشده است، گفت: قطعاً پليس تا زماني ‌كه اين دوربين‌ها نصب و توسط پليس تست نشود، اجازه اجراي طرح جديد را نمي‌دهد. وي در پاسخ به اينكه به ‌اين ‌ترتيب با ثبت‌نام ‌نكردن طرح ترافيك ٩٧ توسط شهرداري تهران تكليف اين طرح در سال آينده چه مي‌شود؟ تصريح كرد: دارندگان طرح ترافيك ٩٦ تا‌زماني‌كه زيرساخت‌هاي طرح جديد مهيا نشود، همچنان مي‌توانند با كارت‌هاي خود در طرح ترافيك تردد كنند. 

  

طرح ترافيك جديد مبهم است 

در حقيقت پس از انتشار محتواي طرح جديد و شيوه دريافت هزينه از شهروندان، مسئولان در بخش‌هاي مربوطه هر روز به توضيح و تفسير اين طرح پرداختند تا نقاط مبهم و گنگ آن را شفاف كنند، نشان از آن دارد كه طرح جديد ترافيك در بسياري از بندها مبهم است. ابهامات موجود در طرح جديد نه‌تنها براي شهروندان، بلكه براي مسئولان اجرايي نيز خالي از ايرادات اساسي نيست، به‌گونه‌اي‌كه مخالفان طرح ترافيك جديد شهرداري، ايراد اصلي ‌آن را توجه ‌نكردن به زيرساخت‌ها عنوان مي‌كنند. آنها معتقدند درباره اينكه چه ميزان وسيله نقليه وارد طرح مي‌شوند؟ در محدوده طرح تردد مي‌كنند، چه ميزان خودرو در اين محدوده متوقف هستند و چه ميزان از خودروها متعلق به ساكنان محدوده طرح ترافيك هستند؟ مطالعه نشده، شناسايي اين خودروها زمان‌بر است، درحالي‌كه اعلام شده هزينه‌ها براساس ساعت تردد محاسبه مي‌شود و تسهيلاتي نيز به ساكنان محدوده طرح ترافيك خواهند داد. 

  

طرح جديد مغاير قانون است 

سرانجام مصوبه طرح جديد ترافيك كه براي تأييد به فرمانداري ارسال شده بود، با اعلام نظر معاون فرمانداري آب پاكي را روي دست شهرداري ريخت. در اين زمينه معاون فني و عمراني فرمانداري تهران از احتمال لغو طرح جديد ترافيك ۹۷ تهران خبر داد و جزئياتي از آن را تشريح كرد. 

غلامحسين آرام با اشاره به برخي از بندهاي طرح جديد ترافيك ۹۷ اظهار كرد: برخي از بندهاي اين طرح مغاير با قانون بوده است كه مغايرت‌هاي قانوني را به شوراي شهر ارسال كرده‌ايم. وي تصريح كرد: اگر شوراي شهر ايرادات قانوني ارائه شده را پس از رسيدگي تصحيح كند، احتمال اجراي طرح وجود دارد، اما اگر ايرادات مورد‌قبول قرار نگيرد و شوراي شهر به اجراي طرح اصرار داشته باشد، اين طرح به شوراي حل اختلاف ارسال مي‌شود. آرام توضيح داد: شوراي شهر تهران ۱۰ روز فرصت دارد تا در مورد ايرادات بندهاي اين طرح نظر خود را اعلام كند و اگر در اين فرصت نظري از سوي شوراي شهر اعلام نشود، طرح ترافيك ۹۷ باطل خواهد شد. وي اظهار كرد: در صورت باطل شدن طرح ترافيك ۹۷، طرح قديمي به اجرا در‌مي‌آيد. 

  

سالي كه نكوست از بهارش پيداست 

طرح جديد شهرداري علاوه برشتابزدگي هنوز روي كاغذ داراي ايرادات فراوان است و فراهم نبودن زير‌ساخت‌ها همچنان اصل اين طرح را زير سؤال برده است. اين طرح كه با مخالفت نمايندگان مجلس، وزارت ارشاد و ساير بخش‌ها روبه‌رو شده، در واقع مصداق اين ضرب‌المثل است كه سالي كه نكوست از بهارش پيداست !

۲۹ام بهمن ۱۳۹۶ کمپانی سرگرمی

این تصویری است از سردار آزمون که با یورگن کلوپ،سرمربی تیم لیورپول عکس یادگاری گرفته است.آزمون که همراه با روبین کازان در مرحله سوم اردوی آماده‌سازی برای ادامه مسابقات لیگ یک روسیه در ماربیا اسپانیا است، امروز دیداری با یورگن کلوپ داشت.


این اتفاق در حالی افتاده است که پیش از این شایعات زیادی درباره پیوستن سردار به لیورپول شنیده می شد.البته این عکس یادگاری ارتباطی به این شایعات ندارد و به دلیل اینکه لیورپولی ها هم در ماربیا اردو زده اند این اتفاق افتاده است.

سردار آزمون

۲۹ام بهمن ۱۳۹۶ کمپانی سرگرمی

بازیکنان ایرانی تیم های فوتبال آلکمار و هیرنفین در لیگ هلند موفق به گلزنی شدند.

در هفته بیست و چهارم لیگ هلند آیندهوون به عنوان صدرنشین رقابت ها میزبان هیرنفین بود که از رضا قوچان نژاد در ترکیب اصلی استفاده می کرد.

به گزارش آرارات کمپانی، در این بازی درحالی که میزبان قدرتمند با نتیجه دو بر یک از حریف پیش بود گوچی توانست در دقیقه ۸۲ گل تساوی هیرنفین را به ثمر برساند تا تیمش یک امتیاز با ارزش از صدرنشین رقابت ها بگیرد.

 

در دیگر بازی این هفته تیم آلکمار در حضور ثابت علیرضا جهانبخش میهمان ناک بردا و با نتیجه ۳ بر یک میزبان خود را شکست داد. جهانبخش مانند همیشه جزو بهترین بازیکنان زمین بود و گل اول تیمش را در دقیقه ۳۲ به ثمر رساند تا همچنان یکی از بهترین گلزنان لیگ باشد در حالی که پست اصلی او مهاجم نیست!

در هفته بیست و هفتم لیگ بلژیک، اوستنده در خانه آنتورپ به تساوی بدون گل رسید. در این دیدار رامین رضاییان در ترکیب اصلی اوستنده حضور داشت و در دقیقه ۶۸ تعویض شد.

در هفته هفدهم لیگ ستارگان قطر تیم الخور در حضور ثابت سروش رفیعی به مصاف المرخیه رفت که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید. گل الخور روی ریباند شوت رفیعی به ثمر رسید.

در دیگر بازی این هفته نیز السد با مرتضی پورعلی گنجی میزبان العربی بود و با نتیجه پرگل ۵ بر یک پیروز شد تا برای پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا خط و نشان بکشد.

۲۹ام بهمن ۱۳۹۶ کمپانی سرگرمی

شرکت ریون دستکش برقی تازه و بادوامی تولید کرده که بخش اعظم آن را چرم تشکیل می دهد. زیپ ضدآب هم پوشیدن این دستکش و همین طور جلوگیری از نفوذ آب به آن را تسهیل می کند.

آرارات کمپانی – گرم نگهداشتن دست ها در سرمای زمستان و جلوگیری از نفوذ رطوبت کار ساده ای
نیست، اما تولید یک دستکش برقی غیرقابل نفوذ این کار را ساده تر کرده است.

با این دستکش برقی هرگز یخ نمی‌کنید

به گزارش دیجیتال ترندز، شرکت ریون دستکش
برقی تازه و بادوامی تولید کرده که بخش اعظم آن را چرم تشکیل می دهد. زیپ
ضدآب هم پوشیدن این دستکش و همین طور جلوگیری از نفوذ آب به آن را تسهیل می
کند.


استفاده از یک بند هم باعث می شود بستن
دستکش به دور دست برای جلوگیری از گم شدن آن تسهیل شود. در این دستکش یک
باتری قابل شارژ ۷.۴ ولتی تعبیه شده که آن را بنا بر میل فرد در سه حالت
تولید گرمای کم، متوسط و بالا قرار می دهد.


در صورت قرار گرفتن دستکش در حالت تولید
گرمای کم یک بار شارژ باتری آن برای ۶.۵ ساعت استفاده کافی خواهد بود. در
حالت متوسط باتری برای ۳.۵ ساعت و در حالت تولید گرمای بالا باتری برای ۲.۵
ساعت قابل استفاده است.


لایه بیرونی این دستکش از یک عایق مصنوعی ضد
نفوذ پوشانده شده که حتی در صورت به پایان رسیدن شارژ باتری باز هم دست
افراد را گرم نگه می دارند.


چرم دستکش یادشده از پوست بز تهیه شده و یک
پوسته مجزا آن را ضدآب و ضدباد نگه می دارد. قیمت و زمان عرضه دقیق این
دستکش به بازار اعلام نشده است.

۲۹ام بهمن ۱۳۹۶ کمپانی سرگرمی

سفر سه روزه رییس جمهور کشورمان به هند در حالي مورد توجه محافل خبری قرار گرفته است که دو سال و اندی پس از امضاي توافق برجام، نگاه‌هاي زيادي منتظر گشايش روابط بانکي ميان ايران و غرب بود، اما با بدعهدي غربي‌ها در اجراي تعهداتشان این گشایش ها عملا روی کاغذ ماند.اکنون به نطر می رسدنگاه دولت به شرق چرخش کرده و روحانی مي‌کوشد با ايجاد همکاري‌هاي دوجانبه به ويژه در حوزه بانکي، خلأ پيمان شکني غربي‌ها را پر کند. مؤيد اين ادعا تاکيدات روساي جمهور ايران و هند در خصوص همکاري هاي مشترک بانکي است. هرچند امريکايي‌ها همچنان دنيا را از سرمايه‌گذاري در ايران مي‌ترسانند که شرق آسيا نيز از اين هراس‌افکني امريکا برکنار نيست.

 رئيس جمهور كشورمان دیروز به وقت محلی در آغاز مرحله دوم سفر خود به هندوستان، به دهلي نو رفت و در اين شهر مورد استقبال رسمي رئيس جمهور و نخست وزير هندوستان قرار گرفت. 

سفر حسن روحاني به هند از آنجايي اهميت دارد كه جمهوري اسلامي ايران و هندوستان پس از استقلال اين كشور پيمان دوستي به نام «صلح و دوستي ابدي» را امضا كردند. در دهه‌هاي اخير با توجه به توسعه جمهوري اسلامي ايران و نقش مهمي كه كشورمان در منطقه ايفا مي‌كند، هند تمايل زيادي به توسعه روابط با كشورمان نشان داده، به گونه‌اي كه اين كشور به عنوان يكي از شركاي استراتژيك جمهوري اسلامي ايران نام گرفت. اين روند تا آنجا پيش رفت كه در ايام تحريم‌هاي غيرانساني غرب عليه كشورمان، هند از مهم‌ترين همپيمانان ايران بود و تا آخرين روز تحريم‌ها به عنوان خريدار مهم نفت ايران عمل مي‌كرد. حال نيز ايران روزانه ۴۰۰ هزار بشكه نفت به هند صادر مي‌كند و هند بزرگ‌ترين خريدار نفت كشورمان به شمار مي‌رود. اگرچه اين سطح بالاي صادرات و وقوع برخي نارسايي‌ها در شبكه بانكي ايران كه ناشي از تحريم‌هاي امريكاست، باعث انباشت مطالبات ايران از هند شده، به گونه‌اي كه ايران هم اكنون ۲/۲ ميليارد دلار از هند طلب دارد كه به نظر مي‌رسد وصول اين مطالبات و برقراري يك خط بانكي مستقيم ميان دو كشور جزو مهم‌ترين محور مذاكرات مقامات دو كشور باشد.  در همين حال بايد گفت كه طي چند سال گذشته و همزمان با رفع تحريم‌ها، روابط دو كشور بيش از هر زمان ديگر توسعه يافت و با سفر نارندرا مودي، نخست‌وزير هند، به ايران در خردادماه ۱۳۹۵ كه اولين ديدار نخست‌وزير هند از ايران طي ۱۵ سال گذشته بوده، اين روابط بيش از هر زمان ديگر گسترش يافت. بر اين اساس تنها در يك تفاهم‌نامه‌ مشترك ميان ايران و هند، براي توسعه بندر «چابهار»، هندوستان ۵۰۰ ميليون دلار در كشورمان سرمايه گذاري خواهد كرد.  حالا همزمان با سفر حسن روحاني رئيس جمهور كشورمان به هند كه بسياري آن را مكمل سفر نخست وزير هند به تهران در بهار سال ۱۳۹۵ مي‌دانند، ۱۵ سند و تفاهمنامه همكاري ديگر به امضاي مقامات دولت دو كشور رسيد تا سطح همكاري‌ها ميان ايران و هند بار ديگر افزايش پيدا كند. 

 اما بخش دوم سفر حسن روحاني به هندوستان در حالي روز گذشته با ورود وي به دهلي نو، آغاز شد كه در مراسم استقبال رسمي از رئيس جمهور پس از نواخته شدن سرود ملي ايران و هندوستان، رؤساي جمهور دو كشور از يگان تشريفات سان ديدند. در جريان اين مراسم به افتخار حضور رئيس‌ جمهوري اسلامي ايران و هيئت همراه ۲۱ گلوله توپ شليك شد و رؤساي جمهوري ايران و هندوستان، هيئت‌هاي عالي‌رتبه مقامات همراه را به يكديگر معرفي كردند. گفتني است يكي از برنامه‌هاي رئيس جمهور در هند، اداي احترام و نثار تاج گل به بناي يادمان مهاتما گاندي، پدر استقلال و رهبر فقيد سياسي و معنوي هندوستان بود. 

  

ايران مي‌تواند انرژي ‌ هند‌ را ‌ تأمين كند

با پايان يافتن مراسم استقبال از روحاني، هيئت ايراني به رياست حسن روحاني و هيئت هندي به رياست نارندرا دامورداس مودي نخست وزير اين كشور مذاكرات خود را آغاز كردند. در جريان اين مذاكرات، رئيس جمهور، حوزه‌هاي مرتبط با انرژي و حمل و نقل را دو ظرفيت مهم براي همكاري راهبردي ايران و هندوستان خواند و افزود: بندر چابهار به عنوان پل ارتباطي هند به افغانستان و آسياي مركزي و اروپاي شرقي، مي‌تواند روابط تاريخي دو كشور و منطقه را مستحكم تر سازد.  دكتر روحاني همچنين با بيان اينكه ايران مي‌تواند انرژي مورد نياز هندوستان را در قالب قراردادهاي راهبردي بلندمدت تأمين كند، گفت: اين قراردادهاي بلندمدت در حوزه‌هاي انرژي و حمل و نقل، دو كشور را به شركاي راهبردي و مطمئن مبدل خواهد ساخت.  دكتر روحاني، تروريسم را معضلي نه تنها براي منطقه بلكه براي جهان دانست و با تأكيد بر ضرورت تقويت همكاري كشورها در اين عرصه، گفت: بايد با ريشه‌هاي تروريسم كه عمدتاً فكري و فرهنگي و ناشي از ترويج انديشه‌هاي افراطي و مروج خشونت است، مبارزه كرد و ما آماده همكاري فرهنگي در اين زمينه با كشورهاي دوست ازجمله هندوستان هستيم. 

نخست وزير هند نيز در اين ديدار روند توسعه روابط دو كشور را رضايتبخش خواند و تأكيد كرد كه كشورش مصمم به توسعه همه جانبه روابط با ايران است و بايد از ظرفيت‌هاي گسترده‌اي كه در روند توسعه اين مناسبات وجود دارد، بهره‌برداري كرد. 

مودي در ادامه ترويسم و گسترش آن را موجب نگراني همه كشورهاي منطقه و ازجمله هندوستان برشمرد و گفت كه كشورش آماده همكاري با ايران در مبارزه با تروريسم است. 

روحاني همچنين پس از امضاي اسناد و تفاهم‌نامه‌هاي همكاري ميان دو كشور با اشاره به اينكه ايران و هند در دو زمينه بسيار مهم ترانزيت و انرژي روابط بسيار مهم و راهبردي با يكديگر دارند، اظهار داشت: در زمينه بندر چابهار و روابط ريلي و صنايع وابسته به آن گفت‌وگوها و تفاهمات بسيار خوبي با يكديگر داشته‌ايم و اميدواريم به زودي شاهد توسعه هر چه بيشتر همكاري‌هاي دو كشور در اين حوزه‌ها باشيم. 

دكتر روحاني خاطر نشان كرد: امروز در زمينه تسهيل روابط اقتصادي نيز گفت وگوهاي بسيار خوبي با همديگر داشتيم و در زمينه تعرفه تجارت ترجيحي، روابط بهتر بانكي، ويزا و تسهيل در رفت و آمد تجار و مردم دو كشور، گفت‌وگوها و تصميمات مناسبي اتخاذ گرديد كه مي‌تواند آثار و بركات خوبي براي دو ملت داشته باشد. 

روحاني سپس ادامه داد: در مذاكرات امروز در خصوص تعهد به توافقات بين‌المللي و استحكام برجام نظر و ديدگاه واحدي داشتيم و در حوزه برقراري و توسعه روابط چند جانبه در منطقه با هم اشتراك نظر داريم.  نارندرا مودي،  نخست وزير هند نيز در اين ديدار در سخناني سفر روحاني به هندوستان را فرصت طلايي براي تحكيم روزافزون مناسبات و همكاري‌هاي تهران و دهلي نو دانست و گفت: دو كشور از روابط فرهنگي و تاريخي هزاران ساله و مبتني بر اعتقاد و اعتماد برخوردار هستند و مصمم هستيم با همكاري مشترك، روابط خود را بيش از پيش گسترش دهيم.  گفتني است، روحاني در جريان سفر خود به هند با سوشما سواراج وزير خارجه، ونكايا نايدو رئيس مجلس سناي هندوستان، محققان و انديشمندان مؤسسه ORF هندوستان و شماري از ايرانيان و پارسي زبانان هند نيز ديدار كرد. در پايان اين سفر نيز جمهوري اسلامي ايران و جمهوري هندوستان در بيانيه‌اي مشترك تأكيد كردند كه تعاملات سطح عالي موجود را از طريق تبادل ديدارهاي دوجانبه و گسترده در تمامي سطوح، متنوع و گسترش دهند.